DÖVİZ CİNSİNDEN ve DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BÜLTEN

06/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hakkında ofisimiz tarafından hazırlanan bültenimiz yayımlanmıştır.