ONUR HUKUK BÜROSU, 18-19 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞEN 2018 İSTANBUL BRICA ZİRVESİ’NE KATILDI.

ONUR HUKUK BÜROSU, 18-19 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞEN 2018 İSTANBUL BRICA ZİRVESİ’NE KATILDI.

KUŞAK & YOL SANAYİ VE TİCARET BİRLİĞİ

KUŞAK & YOL SANAYİ VE TİCARET BİRLİĞİ (BRICA), Çin’in ulusal sanayi derneklerinin ortak bir organizasyonu olan Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) tarafından Haziran 2016’da başlatılan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır. Temel amacı eski İpek Yolu üzerindeki “Kemer ve Yol” girişiminin geliştirilmesini teşvik etmektir.

Birlik, Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’dan 29 ülkenin 31 iş dünyası temsilcisi kuruluşunun üyeliğinden oluşmaktadır. Türkiye’yi temsil eden Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) İttifak’ın kurucu üyelerinden biridir.

2018BRICA İstanbul Zirvesi

2018BRICA İstanbul Zirvesi, 18-19 Ekim 2018’de TÜSİAD ve CFIE tarafından ortaklaşa düzenlenecektir. Zirve, BRICA’nın “Kemer ve Yol İnisiyatifi” nin ekonomik gelişimini desteklemesinde önemli bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda, bir kilometre taşı olarak, tüm tarafların etkileşimini etkili bir şekilde geliştirmek için iş, siyaset ve finansal kurumların temsilcilerini bir araya getirecektir.

ONUR LAW OFFICE JOINED THE 2018 ISTANBUL BRICA SUMMIT ON OCTOBER 18-19, 2018.

Belt & Road Industrial and Commercial Alliance

Belt & Road Industrial and Commercial Alliance (BRICA) is a multilateral cooperation mechanism initiated in June 2016 by China Federation of Industrial Economics (CFIE), a joint organization of China’s national industrial associations. Its main purpose is to promote the development of the “Belt and Road” initiative on the ancient Silk Road.

The alliance consists of 31 business organizations from 29 countries and regions from Asia, Europe, Middle East, Africa and Latin America. Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD) represents Turkey and is one of the founding members of the Alliance.

2018BRICA Istanbul Summit

The 2018BRICA Istanbul Summit will be held on October 18-19, 2018, co-sponsored by TÜSİAD and CFIE. The summit will help to further play the role of BRICA in promoting the economic development of the “Belt and Road Initiative”. At the same time, as a milestone, it will bring together the representatives of the business, political and financial institutions to effectively enhance the interaction of all parties.

ONUR律师事务所于10月18日至19日参加了2018年伊斯坦布尔BRICA峰会。

“一带一路”工商协会联盟

“一带一路”工商协会联盟(以下简称“BRICA”)是由中国著名的全国性工业行业协会的联合组织中国工业经济联合会(CFIE)于2016年6月在北京发起成立的多边合作机制。其主要目的是大力推进古丝绸之路上的“一带一路”倡议的发展。

联盟由来自亚洲、欧洲、中东、非洲和拉丁美洲29个国家和地区的31个工商组织组成。土耳其工商业协会(TÜSİAD)代表土耳其,是联盟的创始成员组织之一。

2018BRICA伊斯坦布尔峰会

2018BRICA伊斯坦布尔峰会将于2018年10月18-19日举行,由TÜSİAD与CFIE共同主办。此次峰会有利于进一步发挥BRICA在促进“一带一路”倡议经济发展等方面的作用,同时通过汇集商界、政界以及金融机构代表,有效增进各方互动,具有里程碑意义。