Skip to content

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI MANAGEMENT CONSULTING SERVICE

Onur Hukuk Bürosu, hukuk tabanlı yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Şirketlerin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri (Corporate Governance) kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, vb. görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmekte, yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir. Bunun için; süreçlerde standartlaşma sağlamak amacı ile tüm iç süreçlerin kontrolünü de içeren prosedürler yazılmakta yetkiler ve görevler detaylı bir şekilde tanımlanmaktadır. Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olarak etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu ve ilgili süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler sonucu mevcut onay limitleri ve yetkiler tespit edilmekte, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “iç yönerge” hazırlanmaktadır. Bu süreçlerde Kurumsal Vergi Danışmanlığı ile beraber Satış ve Pazarlama Stratejileri konularında da şirkete gereken destek verilmekte şirket değerlemesi yapılarak şirketin güncel alım-satım değeri de en gerçekçi ve uluslararası kabul edilebilir standartlarda belirlenebilmektedir.

Onur Hukuk Bürosu, hukuk tabanlı yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Şirketlerin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri (Corporate Governance) kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, vb. görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmekte, yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir. Bunun için; süreçlerde standartlaşma sağlamak amacı ile tüm iç süreçlerin kontrolünü de içeren prosedürler yazılmakta yetkiler ve görevler detaylı bir şekilde tanımlanmaktadır. Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olarak etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu ve ilgili süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler sonucu mevcut onay limitleri ve yetkiler tespit edilmekte, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “iç yönerge” hazırlanmaktadır. Bu süreçlerde Kurumsal Vergi Danışmanlığı ile beraber Satış ve Pazarlama Stratejileri konularında da şirkete gereken destek verilmekte şirket değerlemesi yapılarak şirketin güncel alım-satım değeri de en gerçekçi ve uluslararası kabul edilebilir standartlarda belirlenebilmektedir.