Skip to content

YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER İÇİN DANIŞMANLIK İLE M&A CONSULTANCY FOR DOMESTIC AND FOREIGN – CAPITILIZED COMPANIES AND M&A

Onur Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda hukukun tüm alanlarında gerekli hukuki desteği sağlamakta olup ortaya çıkan veya çıkması muhtemel sorunlara yenilikçi ve kazandıran çözümleri en hızlı şekilde üretmektedir. Konusunun uzmanı avukatlar ve danışmanlar ile özellikle Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Fikri-Sınai Mülkiyet Hukuku ve İcra-İflas Hukuku’nda çözüm merkezi görevini üstlenmektedir. Temel hedefimiz sorunların ortaya çıkma ihtimalini en aza indirmek (önleyici hukuk), yeni yasal gelişmelerden müvekkillerimizi en kısa sürede haberdar etmek, yaratıcı hukuk çözümleri ile müvekkillerimize kazandırmaktır.

Onur Hukuk Bürosu, danışmanlık hizmeti verilecek şirketleri ve içinde bulundukları piyasayı yakından tanımanın zorunlu olduğuna, danışmanlık ilişkisinin yalın hukuk bilgisi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğine inanmaktadır. Bu inanç doğrultusunda hareket ederek, ekibini organize etmekte şirketlerin yurtiçi ve yurtdışındaki tüm hukuki sorunlarına yaşamın ve ticaretin gerçeklerine uygun çözüm üreterek, büyümeye giden yolda müvekkillerinin güvenle ilerlemesini sağlamaktadır.

Onur Hukuk Bürosu avukatları, uluslararası platformda dava ve yasal süreç tecrübesini haiz olmakla birlikte, bu süreçlerin risk ve maliyetlerinden müvekkillerini korumak amacı ile uluslararası ticari ilişki ve sözleşmeler ile bu sözleşmelerle bağlantılı ticari ilişkilerin yürütülmesi ve denetlenmesi, ihracatçı ve ithalatçıların karşılaştığı gümrük, vergi, marka, patent, tasarım hukukundan kaynaklı sorunlar, uluslararası ticarette kullanılan ödeme ve teslim şekilleri, milletlerarası uygulamada akreditif (banka teminat mektubu) uygulamaları, uluslararası alım-satımlar, acentelik, distribütörlük, leasing (finansal kiralama), lisans ve know-how yönetimi, genel kurul ve yönetim kurul toplantılarının tüm süreçlerinin yönetilmesi gibi şirketler için hayati önemdeki konularda uzmanlaşmışlardır.

Bunların dışında, Onur Hukuk Bürosu, kuruluşundan bu yana çok sayıda yerli ve yabancı şirketi, yatırım ve ortaklık ve süreçleri ile bu ilişkilerin tasfiye aşamasında temsil etmiştir. Yatırıma yönelen gerçek ve tüzel kişilerin önceliği, yatırımlarının güvenli bir zemin üzerine inşa edilmesidir. Yatırım ve ortaklık ilişkilerinin kuruluş, gelişim ve tasfiye süreçlerinde Onur Hukuk Bürosu olarak önceliğimiz, müvekkillerimizin konum, beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi cevap veren çözümleri tespit etmek ve hayata geçirmektir. Bu ilişkilerin geleceğinin, kuruluş, birleşme ve devralma vb. ilk aşamalardaki doğru analiz ve yapılandırmalarla güvence altına alınabileceğinin bilincinde olan ofisimiz, yatırım kararının kesinleştirilmesinin öncesinde ihtiyaç duyulan hukuki, finansal ve idari durum ve risk tespiti (Due Dilligence) hizmetini profesyonel çözüm ortakları ile birlikte yürütmektedir. Yatırımın hayata geçirilmesi aşamasında yerli ve yabancı müvekkillerimizin ihtiyaç duydukları ve aşağıda örneklenen diğer tüm süreçler titizlikle takip edilmektedir.

  • Şirket kuruluşu (Incorporation),
  • Şube açılışı (Establishment of a branch),
  • Ortaklık sözleşmesi (Shareholder Agreement /SHA ), ana sözleşme (Articles of Association) ve hisse devir sözleşmelerinin (Share Purchase Agreement / SPA) hazırlanması ve müzakeresi,
  • Şirket satın alma (Acquisition),
  • Şirket birleşmesi (Merger),
  • Ortak girişim (Joint Venture),
  • Şirket bölünmesi (Corporate Spin-off /Division),
  • Tür değişikliği (Conversion).