Skip to content

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER, ALACAK & DAVA TAKİBİ INTERNATIONAL AGREEMENTS, DEBT FOLLOW-UP SERVICE & LITIGATION

 Onur Hukuk Bürosu, başta borçlar hukuku sözleşmeleri ve her türlü ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi vb. süreçleri yönetmek ve koordine etmek üzere hukukun birçok alt dalında faaliyet göstermektedir. Sağlıklı bir sözleşme hazırlamak için öncelikle sözleşmenin ilgili olduğu hukuk dalına hâkim olma, müvekkilin beklentilerini doğru algılama, mevcut durumu iyi analiz etme ve sözleşmeye akonu işlemin her bir adımında ortaya çıkabilecek risklere dair yüksek bir öngörü sahibi olma özelliklerini taşımak gereklidir. Faaliyete geçilen tarihten bu yana yabancı müvekkillerine sunduğu danışmanlık hizmetleri doğrultusunda sözleşmeler hukuku uygulamalarını yakından takip ederek kazandığı deneyimler sayesinde Onur Hukuk Bürosu bu özellikleri haizdir. Bununla beraber, sözleşmelerden ve diğer hukuki sebeplerden doğan uyuşmazlıklar kapsamında global düzeyde alacak ve dava takiplerini de sürdürmektedir.

Onur Hukuk Bürosu bünyesinde bulunan avukatların İngilizce, Almanca ve Çince dillerine vakıf olmaları hem maliyetleri düşürmekte hem de hizmet hız ve kalitesini artırmaktadır.

 

 

 Onur Hukuk Bürosu, başta borçlar hukuku sözleşmeleri ve her türlü ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi vb. süreçleri yönetmek ve koordine etmek üzere hukukun birçok alt dalında faaliyet göstermektedir. Sağlıklı bir sözleşme hazırlamak için öncelikle sözleşmenin ilgili olduğu hukuk dalına hâkim olma, müvekkilin beklentilerini doğru algılama, mevcut durumu iyi analiz etme ve sözleşmeye akonu işlemin her bir adımında ortaya çıkabilecek risklere dair yüksek bir öngörü sahibi olma özelliklerini taşımak gereklidir. Faaliyete geçilen tarihten bu yana yabancı müvekkillerine sunduğu danışmanlık hizmetleri doğrultusunda sözleşmeler hukuku uygulamalarını yakından takip ederek kazandığı deneyimler sayesinde Onur Hukuk Bürosu bu özellikleri haizdir. Bununla beraber, sözleşmelerden ve diğer hukuki sebeplerden doğan uyuşmazlıklar kapsamında global düzeyde alacak ve dava takiplerini de sürdürmektedir.

Onur Hukuk Bürosu bünyesinde bulunan avukatların İngilizce, Almanca ve Çince dillerine vakıf olmaları hem maliyetleri düşürmekte hem de hizmet hız ve kalitesini artırmaktadır.