Skip to content

Onur ÜNAL

Onur Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Onur Ünal, 1989 yılında Hava Harp Okulu’nu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. Tek Motorlu Uçaklarda uçuş eğitimini tamamladıktan sonra Hava Harp Okulu’ndan ayrılarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam etmiştir. 1999 yılında Marka & Patent ve Avrupa Patent Vekili unvanlarını kazanmıştır. Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Barosu Eski Baro Başkanlarından Av. İsmail Acar’ın yanında stajını tamamlamış ve kendisiyle bir süre daha çalışmaya devam etmiştir. 2000 yılında Onur Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Onur Ünal, 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Dış Ticaret Hukuku alanlarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı başarı ile tamamlamıştır. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi doktora kabul prosedürü kapsamındaki ALP Programını tamamlamıştır. Yayımlanmış hakemli bilimsel makaleleri bulunmakta olan Onur Ünal, aynı zamanda “Patent Hukukunda İstemler” adlı kitabın da yazarıdır. Ayrıca, Uluslararası Patent Birliği ( UPB )’nde Endüstriyel Tasarım Grup Başkanı olarak çalışmış ve Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği ( URTEB )’nde Çalışma Grubu Üyesi olarak görev almıştır. Bununla beraber, İnternet Üst Kurulu’nun DNS Çalışma Grubu’nda da UÇM Üyesi olarak görev almıştır. Onur Ünal, TÜGİAD ( Türkiye Genç İş Adamları Derneği ) Genel Merkez Hukuk Komisyonu Başkanlığı, TÜGİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen TÜGİAD onursal üyesidir. Ayrıca, İ.B.Ü. Mezunlar Derneği üyeliği, Columbia Üniversitesi Mezunlar Derneği üyeliği bulunmaktadır. Mutfak Dostları Derneği ve Bursa Yelken Kulübü üyelikleri bulunmaktadır. 2001 – 2003 Dönemleri arasında Bursa Barosu Genç Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Üniversitelerde, sempozyumlarda, TV ve radyo programlarında konuşmacı olarak bulunmuştur.

Tüm hukuk dallarında müvekkilleri için en iyi çözümleri uluslararası kalite ölçütlerini ve standartları esas alarak üretme felsefesi ile çalışmalarını daha iyi bir dünya yaratmak adına devam ettirmektedir.