Skip to content

MİRAS HUKUKU INHERITANCE LAW

Onur Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda deneyimli ekibi ile pratik ve çözüm odaklı hizmet sağlamaktadır. Miras Hukuku çerçevesinde Onur Hukuk Bürosu tarafından sağlanan başlıca hizmetler:

  • Tereke tespiti ve resmi defter tutulması, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakma, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemleri için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlanması,
  • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali, muvazaa sebebiyle tapu tescil ve iptal, tenkis, miras sebebiyle istihkak davaları süreçlerinde avukatlık hizmeti sağlanması,
  • Miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi

 

Onur Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda deneyimli ekibi ile pratik ve çözüm odaklı hizmet sağlamaktadır.

Onur Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda deneyimli ekibi ile pratik ve çözüm odaklı hizmet sağlamaktadır. Miras Hukuku çerçevesinde Onur Hukuk Bürosu tarafından sağlanan başlıca hizmetler:

  • Tereke tespiti ve resmi defter tutulması, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakma, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemleri için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlanması,
  • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali, muvazaa sebebiyle tapu tescil ve iptal, tenkis, miras sebebiyle istihkak davaları süreçlerinde avukatlık hizmeti sağlanması,
  • Miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi

Onur Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda deneyimli ekibi ile pratik ve çözüm odaklı hizmet sağlamaktadır.