Skip to content

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI PROTECTION OF PERSONAL DATA

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kanunlaştırılarak, özellikle çalışan, müşteri, tedarikçi ve diğer üçüncü kişi verilerini işleyen şirketler açısından ağır sorumluluklar ve yükümlülükler getirilmiştir. Aynı zamanda şirket yetkilileri için de oldukça ağır yaptırımlar öngörülmüştür.

Getirilen bu yasal yükümlülüklere uyum sürecinde Onur Hukuk Bürosu, geliştirdiği “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum ( Compliance) Süreci Projesi” çerçevesinde müvekkillerinin talepleri doğrultusunda şirketlere kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Yabancı sermayeli Türk Şirketleri, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerde iştirakleri bulunan şirketler ile Avrupa Birliği ile ihracat, ithalat ve ortak girişim ve projeleri bulunan şirketler için ise 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren verilerin korunmasına ilişkin General Data Protection Regulation (“GDPR”)’a uyumluk ayrıca gözetilecektir.

Onur Hukuk Bürosu tarafından “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Projesi ” çerçevesinde sunulan başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır: 

 • Kişisel verilerin korunması kapsamında şirket yetkililerine eğitim verilmesi, 
 • Kişisel verilerle ilgili durum analizi yapılarak şirkete ait kişisel veri haritasının oluşturulması, 
 • Şirket’in kişisel veri envanterinin çıkarılması ve risk haritasının oluşturulması,
 • Durum analizi sonucunda eksikliklerin ve yapılması gerekenlerin belirlenerek Türk ve Avrupa Birliği (KVKK- GDPR) mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik sistem kurularak şirket politikalarının oluşturulması ve bu kapsamda gerekli hukuki belgelerin hazırlanması ile sözleşmelere gereken eklemelerin yapılması, 
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik sistemin uygulanması ve denetlenmesi,
 • Uyum Süreci Projesi’nin tamamlanması ardından KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında düzenli danışmanlık sağlanması.

Onur Hukuk Bürosu tarafından “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Projesi ” çerçevesinde sunulan başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır: 

 • Kişisel verilerin korunması kapsamında şirket yetkililerine eğitim verilmesi, 
 • Kişisel verilerle ilgili durum analizi yapılarak şirkete ait kişisel veri haritasının oluşturulması, 
 • Şirket’in kişisel veri envanterinin çıkarılması ve risk haritasının oluşturulması,
 • Durum analizi sonucunda eksikliklerin ve yapılması gerekenlerin belirlenerek Türk ve Avrupa Birliği (KVKK- GDPR) mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik sistem kurularak şirket politikalarının oluşturulması ve bu kapsamda gerekli hukuki belgelerin hazırlanması ile sözleşmelere gereken eklemelerin yapılması, 
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik sistemin uygulanması ve denetlenmesi,
 • Uyum Süreci Projesi’nin tamamlanması ardından KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında düzenli danışmanlık sağlanması.