Skip to content

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE SENDİKALAR LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW, LABOUR AGREEMENTS & UNIONS

Onur Hukuk Bürosu; “önleyici hukuk” yaklaşımı ile çalışmayı benimsemektedir. Bu doğrultuda, hukuki sorunların ortaya çıkmasından önce işletmenin risk analizinin yapılması son derece önemlidir. Bu doğrultuda müvekkil şirketlere “İş Hukuku Denetimi” hizmeti verilmekte ve işletmelerin İş Hukuku süreç yönetimine dair eksiklik, hata ve boşlukları tespit edilerek raporlanmaktadır. Elde edilen veriler şirket yöneticileri ve gerekli görülen departman temsilcileri ile birlikte değerlendirilmekte ve şirketin eksiklik ve risklerini en aza indirecek şekilde sistemin yapılandırılması için yol haritası belirlenmektedir. Müvekkiller yönlendirilirken elde edilmesi umulan menfaatin ölçüsü ve riskin boyutu arasındaki denge gözetilmekte ve işletmelere en uygun çözümler önerilmektedir.

Şirketlere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hem eğitim hem de hukuki danışmanlık hizmeti veren Onur Hukuk Bürosu, şirketin insan kaynakları birimi ile sürekli iletişim halinde çalışmakta olup istihdam sürecinin başından sonuna kadar şirket uygulamalarının en az risk ile yerine getirilmesini sağlamakta, risk teşkil eden durumlara dair bilgilendirme yapmakta ve gerekli görülen durumlarda şirket uygulamasının yürürlükteki mevzuata uyum sürecinin organize edilmesine destek vermekte, İş Hukuku kapsamındaki tüm dava ve süreçleri yürütmektedir.

Onur Hukuk Bürosu; “önleyici hukuk” yaklaşımı ile çalışmayı benimsemektedir. Bu doğrultuda, hukuki sorunların ortaya çıkmasından önce işletmenin risk analizinin yapılması son derece önemlidir. Bu doğrultuda müvekkil şirketlere “İş Hukuku Denetimi” hizmeti verilmekte ve işletmelerin İş Hukuku süreç yönetimine dair eksiklik, hata ve boşlukları tespit edilerek raporlanmaktadır. Elde edilen veriler şirket yöneticileri ve gerekli görülen departman temsilcileri ile birlikte değerlendirilmekte ve şirketin eksiklik ve risklerini en aza indirecek şekilde sistemin yapılandırılması için yol haritası belirlenmektedir. Müvekkiller yönlendirilirken elde edilmesi umulan menfaatin ölçüsü ve riskin boyutu arasındaki denge gözetilmekte ve işletmelere en uygun çözümler önerilmektedir.

Şirketlere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hem eğitim hem de hukuki danışmanlık hizmeti veren Onur Hukuk Bürosu, şirketin insan kaynakları birimi ile sürekli iletişim halinde çalışmakta olup istihdam sürecinin başından sonuna kadar şirket uygulamalarının en az risk ile yerine getirilmesini sağlamakta, risk teşkil eden durumlara dair bilgilendirme yapmakta ve gerekli görülen durumlarda şirket uygulamasının yürürlükteki mevzuata uyum sürecinin organize edilmesine destek vermekte, İş Hukuku kapsamındaki tüm dava ve süreçleri yürütmektedir.