Skip to content

İNTERNET, SOSYAL MEDYA VE BİLİŞİM HUKUKU INTERNET, SOCIAL MEDIA AND IT LAW

“Dijital çağ” veya “bilgi çağı” olarak adlandırılan 21. yüzyılda teknolojinin yüksek ilerleme hızı, internet ve bilişim sektöründeki hukuki risk ve sorunların çeşitliliğinin de artmasına sebep olmaktadır. Her geçen gün daha çok sayıda dijital platform ve sosyal medya kullanıcısının sistemlere entegre olması ve kişisel veya kurumsal bilgilerin depolandığı dijital altyapı sayısının hızla artması, çeşitli amaçlarla sanal ortamdan veri elde etmeye çalışanların hedeflerini de genişletmektedir. Diğer bir yandan internet, sosyal medya ve diğer sanal platformlar gerçek veya tüzel kişilerin ürün ve hizmetlerini tanıtmaları için önemli birer araç haline gelmiştir. Kişi veya kurumlara, bu araçlar kullanılarak haklarında yanıltıcı bilgi vermek suretiyle zarar vermek de yaygınlaşmaktadır.

Onur Hukuk Bürosu, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, internet ve sosyal medya üzerinden gerçek veya tüzel kişilerin yaşadıkları hak ihlallerine karşı gereken tüm hukuki ve cezai süreçleri yönetmektedir.

Teknolojik altyapı ve yazılım geliştirmeye yönelik çalışmalar, uzun süreli, yoğun, odaklı ve yenilikçi bir süreçten geçmektedir. Bu çalışmalar süresince ve neticesinde kritik bir know-how ortaya çıkmaktadır. “Bilginin en büyük güç” olduğu çağımızda, bu kıymetli “bilgiyi” korumak için gereken stratejilerin kurulması aşamasında müvekkillerimize destek vermekteyiz. Diğer yandan yazılımcıların sahip oldukları manevi hakların kapsamı ve kullanım sınırlarının tespiti Onur Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarından biri olup “De Minimis” doktrini gibi, Bilişim Hukuku alanında ülkemiz yargı kararlarında, vakıf olunmaması sebebiyle göz ardı edilen, dengeleyici prensiplerin ülkemiz hukukuna kazandırılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Onur Hukuk Bürosu tarafından yakından takip edilen bu teknolojik gelişim ve değişimler çerçevesinde, müvekkillerine internet üzerinden yapılan işlemlerin hukuksal çözümlemeleri, dijital imza uygulaması ve geçerliliği, internet aracılığıyla yapılan fikri mülkiyet ihlalleri ve internet ortamında fikri hakların korunması, internet alan adlarının korunma usulleri, WIPO ve ICANN tahkim prosedürlerinin yönetilmesi, kaynak kodu kopyacılığı ve bilgisayar programlarının hukuki koruması (yazılım sözleşmeleri) gibi bilişim hukuku alanlarının yanı sıra, müvekkillerinin internet faaliyetlerine ilişkin olarak, yazılım, donanım, veri tabanları gibi bilgi teknolojileri konularında da yasal danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

“Dijital çağ” veya “bilgi çağı” olarak adlandırılan 21. yüzyılda teknolojinin yüksek ilerleme hızı, internet ve bilişim sektöründeki hukuki risk ve sorunların çeşitliliğinin de artmasına sebep olmaktadır. Her geçen gün daha çok sayıda dijital platform ve sosyal medya kullanıcısının sistemlere entegre olması ve kişisel veya kurumsal bilgilerin depolandığı dijital altyapı sayısının hızla artması, çeşitli amaçlarla sanal ortamdan veri elde etmeye çalışanların hedeflerini de genişletmektedir. Diğer bir yandan internet, sosyal medya ve diğer sanal platformlar gerçek veya tüzel kişilerin ürün ve hizmetlerini tanıtmaları için önemli birer araç haline gelmiştir. Kişi veya kurumlara, bu araçlar kullanılarak haklarında yanıltıcı bilgi vermek suretiyle zarar vermek de yaygınlaşmaktadır.

Onur Hukuk Bürosu, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, internet ve sosyal medya üzerinden gerçek veya tüzel kişilerin yaşadıkları hak ihlallerine karşı gereken tüm hukuki ve cezai süreçleri yönetmektedir.

Teknolojik altyapı ve yazılım geliştirmeye yönelik çalışmalar, uzun süreli, yoğun, odaklı ve yenilikçi bir süreçten geçmektedir. Bu çalışmalar süresince ve neticesinde kritik bir know-how ortaya çıkmaktadır. “Bilginin en büyük güç” olduğu çağımızda, bu kıymetli “bilgiyi” korumak için gereken stratejilerin kurulması aşamasında müvekkillerimize destek vermekteyiz. Diğer yandan yazılımcıların sahip oldukları manevi hakların kapsamı ve kullanım sınırlarının tespiti Onur Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarından biri olup “De Minimis” doktrini gibi, Bilişim Hukuku alanında ülkemiz yargı kararlarında, vakıf olunmaması sebebiyle göz ardı edilen, dengeleyici prensiplerin ülkemiz hukukuna kazandırılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Onur Hukuk Bürosu tarafından yakından takip edilen bu teknolojik gelişim ve değişimler çerçevesinde, müvekkillerine internet üzerinden yapılan işlemlerin hukuksal çözümlemeleri, dijital imza uygulaması ve geçerliliği, internet aracılığıyla yapılan fikri mülkiyet ihlalleri ve internet ortamında fikri hakların korunması, internet alan adlarının korunma usulleri, WIPO ve ICANN tahkim prosedürlerinin yönetilmesi, kaynak kodu kopyacılığı ve bilgisayar programlarının hukuki koruması (yazılım sözleşmeleri) gibi bilişim hukuku alanlarının yanı sıra, müvekkillerinin internet faaliyetlerine ilişkin olarak, yazılım, donanım, veri tabanları gibi bilgi teknolojileri konularında da yasal danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.