Skip to content

GAYRİMENKUL HUKUKU INHERITANCE LAW

Onur Hukuk Bürosu konusunda uzman avukatlarla gayrimenkul hukuku çerçevesinde (i) gayrimenkul / taşınmaz alım-satım işlemleri ile ilgili tüm tapu tescili ve iptali davaları ve işlemleri, (ii) gayrimenkuller / taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler ve sözleşme incelenmesi ve düzenlenmesi, (iii) ipoteğin kurulması, fekki ve diğer işlemler, (iv) gayrimenkule ilişkin mülkiyet hakkının kapsamı ile takyitlerinin belirlenmesi, (v) gayrimenkul / taşınmaz malikinin sorumluluğu ve (vi) kat mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bununla beraber, gayrimenkule ilişkin her türlü sözleşme incelemesi, düzenlenmesi ve müzakeresi (satış ve sınırlı ayni hakların tesisine ilişkin sözleşmeler; alım, önalım, gerialım, gayrimenkul satış vaadi, kira, alt kira, miras taksimi, gayrimenkul yönetim ve kredi sözleşmeleri ile sigorta poliçeleri, niyet mektupları, garanti, kefalet ve banka teminat mektupları); Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde temsil edilmesi ve süreç danışmanlığı (akitli ve diğer işlemler ile sair tescil, şerh ve beyan muamelelerinin tesisi, tadili veya terkini) ve gayrimenkul yönetimi (konut veya işyeri amacıyla kullanılacak gayrimenkullere ilişkin yönetim; kira ve alt-kira sözleşmelerinin müzakeresi, düzenlenmesi, uygulanması, değiştirilmesi ve feshi; kiracının tahliyesi; gayrimenkul mülkiyetinden, yönetiminden ve bakımından kaynaklanan her türlü hukuki sorunlar) hizmetleri de Onur Hukuk Bürosu tarafından sağlanmaktadır.

Onur Hukuk Bürosu konusunda uzman avukatlarla gayrimenkul hukuku çerçevesinde (i) gayrimenkul / taşınmaz alım-satım işlemleri ile ilgili tüm tapu tescili ve iptali davaları ve işlemleri, (ii) gayrimenkuller / taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler ve sözleşme incelenmesi ve düzenlenmesi, (iii) ipoteğin kurulması, fekki ve diğer işlemler, (iv) gayrimenkule ilişkin mülkiyet hakkının kapsamı ile takyitlerinin belirlenmesi, (v) gayrimenkul / taşınmaz malikinin sorumluluğu ve (vi) kat mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bununla beraber, gayrimenkule ilişkin her türlü sözleşme incelemesi, düzenlenmesi ve müzakeresi (satış ve sınırlı ayni hakların tesisine ilişkin sözleşmeler; alım, önalım, gerialım, gayrimenkul satış vaadi, kira, alt kira, miras taksimi, gayrimenkul yönetim ve kredi sözleşmeleri ile sigorta poliçeleri, niyet mektupları, garanti, kefalet ve banka teminat mektupları); Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde temsil edilmesi ve süreç danışmanlığı (akitli ve diğer işlemler ile sair tescil, şerh ve beyan muamelelerinin tesisi, tadili veya terkini) ve gayrimenkul yönetimi (konut veya işyeri amacıyla kullanılacak gayrimenkullere ilişkin yönetim; kira ve alt-kira sözleşmelerinin müzakeresi, düzenlenmesi, uygulanması, değiştirilmesi ve feshi; kiracının tahliyesi; gayrimenkul mülkiyetinden, yönetiminden ve bakımından kaynaklanan her türlü hukuki sorunlar) hizmetleri de Onur Hukuk Bürosu tarafından sağlanmaktadır.