Skip to content

AİLE HUKUKU, BOŞANMA, TANIMA – TENFİZ FAMILY LAW, DIVORCE, RECOGNITION AND ENFORCEMENT

Toplumun en küçük yapıtaşı olan aile ile ilgili sorunların yargı merciine taşınmasından önceki veya sonraki sürece ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktayız. Bu çerçevede; anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, mal rejiminin tasfiyesi, boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat, nafakanın belirlenmesi ve artırılması, evlat edinme, velayet ve vesayet, tanıma-tenfize ilişkin ulusal / uluslararası sorunların çözümünde deneyimli ve dinamik avukat kadrosu ile Onur Hukuk Bürosu, aile bireyleri için bu meşakkatli süreçte aile bireylerinin korunması için en uygun çözümü bulmayı hedeflemektedir. Bu zorlu süreçlerde, aile kurumunun hassasiyeti her zaman göz önünde tutularak daima gizlilik prensibiyle hareket edilmektedir.