NEWSLETTER REGARDING CONTRACTS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY AND INDEXED TO FOREIGN CURRENCY

06/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hakkında ofisimiz tarafından hazırlanan bültenimiz yayımlanmıştır.