Kürşat Yılmaz

Kürşat Yılmaz

Kürşat Yılmaz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olduktan sonra Onur Hukuk Bürosu ekibine hukukçu olarak katılmıştır. 2007 – 2009 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü – Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı’na katılmıştır.
2009 yılında Birleşik Krallık’ta eğitim hayatına devam ederek University of Nottingham bünyesinde Uluslararası Hukuk yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. On yıl süre ile Birleşik Krallık’ta farklı sektörlerde çalışmakla birlikte; halen University of London’da Uluslararası Hukuk doktora programına devam etmektedir.
Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Sözleşmeler Hukuku başta olmak üzere Özel Hukuk alanında çalışmaktadır Kürşat Yılmaz’ın uluslararası konferanslarda sunulmuş çok sayıda tebliği ve yayınlanmış makaleleri bulunup halen Adli Yeminli Tercüman olarak da görev yapmaktadır.
İleri seviyede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.