Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İşaretlerin Kullanılması Yasası 105 (a) Bölümü Hakkında Bildiri, Talep veya Açıklamalar